Choď na obsah Choď na menu
 


Telocvičňa

Naša telocvičňa bola zriadená v priestoroch objektu bývalých detských jaslí v roku 2011 v rámci projektu „Stavebné úpravy, modernizácia MŠ Budovateľská“, ktorý bol spolufinancovaný z prostriedkov Európskej únie prostredníctvom Európskeho fondu regionálneho rozvoja a Štátneho rozpočtu Slovenskej republiky. Okrem bezbariérového prístupu do objektu bolo v rámci tohto projektu zabezpečené aj základné vybavenie telocvične rebrinami, švédskymi debnami, lavičkami a dvoma prístrojmi na cvičenie detí – rotoped a eliptical. Vybavenie bolo postupne dopĺňané ďalšími vhodnými pomôckami na cvičenie. Aj vzhľadom k tomu, že našu škôlku navštevujú aj zdravotne hendikepované deti, bolo našim cieľom zakúpiť do telocvične aj herné prvky vhodné pre jednoduché pohybovo-rehabilitačné cviky. To sa nám podarilo v roku 2012 vďaka grantu Nadácie Tatrabanky vo výške 600 € poskytnutého v rámci Zamestnaneckého programu "Dobré srdce", tiež vďaka finančnému daru Ing. Miroslavy Kruľovej vo výške 70 € ale aj všetkým rodičom a priaznivcom našej škôlky, ktorí venovali svoje 2 % z dane z príjmov Rodičovskému združeniu pri Materskej škole Budovateľská Snina na kúpu potrebného regálu na odkladanie herných prvkov. Vďaka kvalitným herným prvkom môžeme každodenné pohybovo-rehabilitačné cvičenia uskutočňované s deťmi v našej telocvični zamerať vždy na určitý segment tela. Cvičenie je nevyhnutné aj pre zdravé deti, ktorým pohybová terapia pomáha predchádzať chybám nervovo-svalového aparátu chrbtice a končatín vedúce v ďalšom veku ku skolióze ale aj obezite.