Choď na obsah Choď na menu
 


Materská škola Budovateľská 2205/12, Snina,

v dňoch od 01.-31.05.2021

uskutočňuje

zápis na plnenie predprimárneho vzdelávania v materských školách v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Snina

na školský rok 2021/2022.

Z dôvodu preventívnych opatrení spojených s pandémiou koronavírusu COVID-19 sa

zápisy uskutočnia bez osobnej prítomnosti detí:

  • elektronicky - vyplnením žiadosti v priloženom linku
  •  
  • Žiadosť- predprimárne vzdelávanie 21-22.docx
  •  
  • e-mailom - podpísanú a odskenovanú žiadosť zaslaním na:
  • msbudicek@gmail.com
  • zaslaním žiadosti poštou na adresu sídla MŠ Budovateľskej:
  • ul.Budovateľská 2205/12, 069 01Snina
  • osobne v budove MŠ v pracovných dňoch 01.-31.05.2021 v čase od 10:00-13:00hod. s dôrazom na dodržiavanie hygienicko-epidemiologických opatrení.

 

Čo ponúkame:

* citlivý, empatický, láskavý a individuálny prístup k Vašim deťom

* prívetivý a priateľský prístup k rodičom detí

* nové, kompletne zrekonštruované estetické priestory tried a kúpeľní

* moderné  vybavenie  školského dvora

* edukácia prebieha hravou a kreatívnou formou s využitím edukačných programov na interaktívnej tabuli a s použitím iných digitálnych technológií, zapájame sa do medzinárodného projektu eTwinning school.

* pravidelnú logopedickú starostlivosť (priamo v budove MŠ)

* rôzne záujmové krúžky: anglický  a rusínsky jazyka, pohybový krúžok, S najmenšími k Bohu.

* každoročne usporadúvame projekt  DENTAL ALARM – prednáška spojená s prezentáciou pre deti, ktorá zahŕňa starostlivosť o chrup a spôsob ako si osvojiť základy dentálnej hygieny – prednáša kvalifikovaný dentálny hygienik.

* projektom Zdravý chrbátik dbáme na správne držanie tela a predchádzame deformitám chrbtice už v útlom veku.

* Zdravé oči v škôlke je projekt zameraný na premeranie zraku a včasnej diagnostike zrakovej vady.

* kvalitnú predplaveckú prípravu 2x ročne

* novovytvorenú telocvičňu s množstvom rehabilitačných strojov a náradí

* kvalifikovaný personál, ktorému záleží na tom, aby Vaše dieťa v sebe objavilo odvahu, primerané sebavedomie a hlavne túžbu spoznávať, objavovať  a učiť sa a aby nepoznalo strach z neznámeho.

* jedinečné Materské centrum BUDÍČEK

* množstvo aktivít, predstavení, akcií a výletov

* sme zapojení do viacerých projektov garantovaných Ministerstvom školstva: BUBO, OVEČKA, ADAMKO HRAVO ZDRAVO, ZDRAVIE V ŠKOLÁCH, ZDRAVÝ ÚSMEV, EVIČKA NÁM OCHORELA, ŽIJEME ZDRAVO

 

 

 

"Nezáleží na vzdialenosti, ale na kvalite vzdelania!!!"

Tešíme sa na Vás!

 

Podrobné informácie získate na našej web stránke,

na FB stránke MŠ Budíček https://www.facebook.com/MsBudicek/

alebo na telefónnom čísle

057/7623346

0905 656 854