Choď na obsah Choď na menu
 


Materská škola Budovateľská 2205/12, Snina,

Vás srdečne pozýva na

zápis detí do predprimárneho vzdelávania

na školský rok 2019/2020.

 

Čo ponúkame:

* citlivý, empatický, láskavý a individuálny prístup k Vašim deťom

* prívetivý a priateľský prístup k rodičom detí

* nové, kompletne zrekonštruované estetické priestory tried a kúpeľní

* moderné  vybavenie  školského dvora

* edukácia prebieha hravou a kreatívnou formou s využitím edukačných programov na interaktívnej tabuli a s použitím iných digitálnych technológií

* pravidelnú logopedickú starostlivosť (po dohode s logopédom)

* rôzne záujmové krúžky: anglický  a rusínsky jazyka, pohybový krúžok, S najmenšími k Bohu.

* každoročne usporadúvame projekt  DENTAL ALARM – prednáška spojená s prezentáciou pre deti, ktorá zahŕňa starostlivosť o chrup a spôsob ako si osvojiť základy dentálnej hygieny – prednáša kvalifikovaný dentálny hygienik.

* kvalitnú predplaveckú prípravu 2x ročne

* novovytvorenú telocvičňu s množstvom rehabilitačných strojov a náradí

* kvalifikovaný personál, ktorému záleží na tom, aby Vaše dieťa v sebe objavilo odvahu, primerané sebavedomie a hlavne túžbu spoznávať, objavovať  a učiť sa a aby nepoznalo strach z neznámeho.

* jedinečné Materské centrum BUDÍČEK

* množstvo aktivít, predstavení, akcií a výletov

* sme zapojení do viacerých projektov garantovaných Ministerstvom školstva: BUBO, OVEČKA, ADAMKO HRAVO ZDRAVO, ZDRAVIE V ŠKOLÁCH, ZDRAVÝ ÚSMEV, EVIČKA NÁM OCHORELA, ŽIJEME ZDRAVO

 

 

 

"Nezáleží na vzdialenosti, ale na kvalite vzdelania!!!"

Tešíme sa na Vás!

 

Podrobné informácie získate na našej web stránke,

na FB stránke MŠ Budíček https://www.facebook.com/MsBudicek/

alebo na telefónnom čísle

057/7623346

0907 917 861