Choď na obsah Choď na menu
 


MŠ je zapojená do viacerých projektov, prostredníctvom ktorých sú deti v jednotlivých triedach zapájané do rôznych vzdelávacích aktivít:

ZDRAVIE V ŠKOLÁCH – projekt, ktorého cieľom je výchova k zdravému životnému štýlu, predchádzaniu obezity a rozvoj pohybových aktivít ako prevencia proti chorobnosti a posilňovanie imunity detí v predškolskom a školskom veku.

ADAMKO HRAVO,  ZDRAVO   ťažiskovou formou projektu je učebná pomôcka – mimická bábka „ADAMKO“, prostredníctvom ktorej deti chápu a vnímajú slabších či zdravotne oslabených rovesníkov. Charakter projektu by mal napomôcť pri riešení rôznych výchovných situácií. Koncepčne sa opiera o doplnkové pracovné zošity.

DENTAL ALARM– týmto projektom sa deti oboznamujú pomocou makety, obrázkov a rôznych pomôcok ako si správne čistiť zuby, o spôsobe ako predchádzať zubnému kazu pravidelnou dentálnou hygienou. Projekt pozostáva zo 4 prednášok kvalifikovaným dentálnym hygienikom.

EVIČKA NÁM OCHORELA – projekt na podporu zdravia v zmysle zvyšovania prevencie úrazov, predchádzaniu šírenia nákazlivých chorôb a zvyšovanie úrovne hygienických návykov. Pomocou projektu si deti upevňujú zdravie, fyzickú zdatnosť a odvahu. Získavajú prvé informácie o krvi, akú má funkciu, zvykať si na ňu ako na životodarnú tekutinu. Projekt je pod záštitou Červeného kríža a deti majú možnosť sa stretávať so školiteľkou 1x do mesiaca.

ZDRAVÝ CHRBÁTIK - naša MŠ sa minulý rok úspešne zapojila do celoslovenského projektu. Odbornou prednáškou realizovanou fyzioterapeutkou nám boli poskytnuté nielen odborné poznatky, no najmä  praktické ukážky cvikov, ktoré tento šk. rok budeme s deťmi pravidelne realizovať pri rannom cvičení. Praktické zdravotné cvičenia sú zamerané na správne držanie tela s podporou na precvičenie chrbtového svalstva, ako prevencia pred deformáciou chrbtice. Zaradené budú aj cviky na plochonožie. MŠ získala DVD so zdravotnými cvičeniami. Disponujeme aj rôznymi video ukážkami s cvikmi, pri ktorých používame expander, šatky, alebo fit lopty.

 

 

PRIPRAVOVANÉ PROJEKTY:

 

ZDRAVÉ OČI V ŠKOLKE - projekt zameraný na preventívne merania zrakových parametrov u detí v materských školách, ktoré dokážu odhaliť existujúce alebo začínajúce vývinové poruchy zraku u detí. 

 

unnamed.jpgunnamed--1-.jpg