Choď na obsah Choď na menu
 


Chcete vedieť, čo robí Vaše dieťa počas dňa?

5:30-8:30

Začiatok prevádzky, schádzanie detí, privítanie

- hry a činnosti podľa výberu dedí

- zdravotné cvičenia

 

8:30-9:00

 

8:15-8:45

8:25-8:45

Činnosti zabezpečujúce životosprávu - osobná hygiena,

stolovanie - DESIATA

Trieda: Lienka, Slimák, Motýľ: desiata

Trieda: Včielka, Mravec: desiata

9:00-11:15

 Dopoludňajšie cielené vzdelávacie aktivity

- Pobyt vonku 

 

11:15-13:30

 

11:00-11:30

11:15-11:45

Činnosti zabezpečujúce životosprávu 

- osobná hygiena, stolovanie - OBED

- odpočinok na ležadle

Trieda: Lienka, Slimák, Motýľ: obed

Trieda: Včielka, Mravec: obed 

13:30-14:00

13:30-13.45

13:45-14:00

Osobná hygiena,  stolovanie - OLOVRANT

Trieda: Lienka, Slimák, Motýľ: olovrant

Trieda: Včielka, Mravec: olovrant

14:00 - 16:30

Popoludňajšie cielené vzdelávacie aktivity

- hry a činnosti podľa výberu detí - aj s možnosťou pobytu vonku

- postupný odchod detí domov - ukončenie prevádzka MŠ