Choď na obsah Choď na menu
 


Anglický jazyk Obsahom výučby Anglického jazyka pre najmenších je učebnica BUSY BEE – starter. Deti získajú základy angličtiny formou hier, zábavných edukačných aktivít a príbehov. Mgr. Anna Dzurková.

Rusinský jazyk - Obsahom výučby Rusinského jazyka je osvojiť si základné, jednoduché a predovšetkým deťom blízke slová. Učteľkou rusinského jazyka je Svetlana Lučkaničová DiS.

S najmenšími k Bohu zodpovedná: p. Haburajová. Deti si prehlbujú vzťah k Bohu prostredníctvom modlitieb a piesní.

Pohybový krúžok zodpovední: učiteľky z MŠ a p. Dický z Centra voľného času. Krúžok je povinný pre predškolákov a uskutočňuje sa v telocvični na ZŠ Budovateľskej každý štvrtok. Jeho cieľom je získavanie fyzickej zdatnosti ako prevencia pred chorobami.

Logopédia Individuálna práca logopedičky s deťmi s cieľom dosiahnuť čo najlepšie výsledky. Pokroky detí vo vývine reči sú tak značné a úspechy sa dostavujú behom pár týždňov, Mgr. Mišková Anna.

Predplavecká príprava zodpovedné učiteľky: Mgr. Drančáková, Štofíková.  Momentálne je plavecký výcvik do odvolania zrušený.

Pre tento školský sa predplavecká príprava uskutoční 2 x ročne (v októbri a máji) na plavárni v Humennom. Príprava trvá celkom 2x4 dni a zúčastňujú sa jej deti z prípravnej triedy. Všetky naše učiteľky majú absolvovaný nevyhnutný predplavecký kurz.